Khuyến mãi khi mua một hộp sp 900g hoặc 400g

Khuyến mãi đặc biệt

Khách hàng mua một hộp sp 900g tặng một hộp 400g và một bộ cốc cao cấp 6 chiếc . ; mua một hộp 400g tặng một bộ cốc cao cấp 6 chiếc.